Świat Lokat

Prywatne rozważania Helgi o lokatach

  • wtorek, marzec 3, 2015

Człowiek posiadający trochę nadwyżek finansowych może zrobić z nimi kilka rzeczy. Po pierwsze wydać wszystkie posiadane oszczędności na dobra konsumpcyjne, majątek trwały, zainwestować je, aby uzyskać długoterminowo jeszcze większe korzyści ekonomiczne lub po prostu odłożyć wszystko na lokaty bankowe i wstrzymać się z wydatkami. Jakie podejście opłaca się najbardziej?

Charakterystyka rynku oszczędnościowo-inwestycyjnego w Polsce

Inwestycje przez Polaków są postrzegane raczej negatywnie, ze względu na „medialną nagonkę”. Inwestycje to ryzyko, a co za tym idzie potencjalne, wysokie straty. A nikt nie chce narażać swoich oszczędności życiowych. Nie musisz jednak tak naprawdę obawiać się inwestycji. Istnieją bowiem opcje stosunkowo bezpieczne, które wymagają jedynie cyklicznej uwagi. Najbezpieczniejsze są obligacje korporacyjne oraz samorządowe, charakteryzujące się sporymi stopami zwrotu. W wypadku obligacji stajesz się po prostu pożyczkodawcą dużych instytucji. Dobre wrażenie robią także lokaty strukturyzowane, hybrydowe połączone z rynkiem kapitałowym, a także wszelkiego rodzaju akcje największych spółek dywidendowych. Popularność w kraju zdobywają powoli także pożyczki społecznościowe. Dzięki nim możesz inwestować w sektorze zadłużeniowym i zarabiać spore pieniądze. Osobom pracującym poleca się natomiast rachunki IKZE (indywidualne konta emerytalne). W tych rachunkach nie ma opodatkowania, jeżeli dotrzymasz je do czasu przejścia na emeryturę. Lokaty bankowe to jednak w dalszym ciągu podstawowe zabezpieczenie funkcjonowania gospodarstwa domowego i dlatego nie warto z nich rezygnować na rzecz inwestycji szczególnie, gdy masz małe nadwyżki kapitałowe. Przedstawione instrumenty oszczędnościowo-inwestycyjne są łatwo dostępne. Nie potrzebujesz pośredników do ich użytkowania.

Efektywne połączenie funkcji oszczędzania z funkcjami inwestowania

Oszczędności z jednej strony i inwestycje z drugiej to najlepszy standard długoterminowego funkcjonowania ekonomicznego każdego gospodarstwa domowego. Nie musisz nadmiernie ryzykować w inwestycjach, ale jednak ich naukę potraktuj dość priorytetowo. Niestety lokaty bankowe i pozostałe narzędzia oszczędnościowe nie dają zazwyczaj zarobić tyle, ile faktycznie byś chciał. Analizę rynku kapitałowego wpisz zatem w codzienny grafik.

Posted by helga at 09:44:38.