Świat Lokat

Prywatne rozważania Helgi o lokatach

  • piątek, kwiecień 10, 2015

Banki oferują wiele produktów finansowych. Wśród nich dość dużą popularnością cieszą się lokaty bankowe. Nie powinno to w zasadzie dziwić, ponieważ pozwalają one na zarabianie przy stosunkowo małym ryzyku, a jednocześnie zysk jest na dość przyzwoitym poziomie. Ponadto lokata nie wymaga jakiejś dużej znajomości i praktyki w inwestowaniu, ponieważ swoje środki powierza się bankowi, który w odpowiedni sposób się nimi zajmie. W zasadzie jedyną wiedzą, jaką powinien posiadać ktoś chcący wpłacić środki na lokatę, jest ta na temat tego, jaka lokata posiada najkorzystniejsze warunki.
Zysk z lokaty

Warunki atrakcyjności lokaty można rozpatrywać we różnych kategoriach. Niewątpliwie do najważniejszych, o ile nie najważniejszą jest wysokość zysku, jaki można odnieść z lokaty. W tym przypadku sporo jednak będzie zależeć od wysokości oprocentowania lokaty, które przekłada się bezpośrednio na wysokość tego zysku. Trzeba jednak mieć świadomość, że znaczenie może mieć również to, jaki rodzaj oprocentowania wybierzemy. Jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem stałym, to w zasadzie wysokość oprocentowania, jaką mieliśmy w chwili otwierania lokaty będzie taka sama do końca jej trwania. Jeśli zaś wybierzemy oprocentowanie zmienne, to wszystko zależeć będzie od wysokości stóp procentowych. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp, to przy oprocentowaniu zmiennym wzrośnie również jego wartość i na lokacie zarobimy więcej. Jeśli natomiast nastąpi obniżka stop procentowych, to na lokacie zarobimy mniej niż wynosił początkowo spodziewany zysk. Jest jeszcze jeden aspekt mający wpływ na wysokość zysków z lokaty, a mianowicie kapitalizacja odsetek. Jest to nic innego jak częstotliwość doliczania wypracowanych odsetek do kapitału, z który będzie podstawą do obliczania kolejnych odsetek. Z tego też powodu im częstsza będzie kapitalizacja, tym lepiej.

Czas trwania lokaty

W bardzo wielu przypadkach duże znaczenie będzie miał również czas trwania lokaty, czy inaczej mówiąc termin lokaty. Możemy wyróżnić lokaty krótkoterminowe, na przykład miesięczne oraz lokaty długoterminowe, czyli na przykład dwuletnie. Przeważnie dłuższe lokowanie środkowe to większy zysk, ponieważ środki dłużej wypracowują zysk, a często bank oferuje wtedy nieco wyższe oprocentowanie itp. jednak nie zawsze jest to opcja optymalna. Środków z lokaty nie można bowiem wybrać przed upływem jej terminu bez utraty odsetek. Jeśli więc wiemy, że środki będą nam w najbliższym czasie potrzebne, to lepiej wybrać jedną z lokat krótkoterminowych.

Posted by helga at 09:49:22.