Świat Lokat

Prywatne rozważania Helgi o lokatach

  • wtorek, grudzień 1, 2015

Najważniejsze w przypadku każdego kredytu jest oprocentowanie, czyli kwotę, którą zażąda bank jako wynagrodzenie za użyczone przez niego środki. Określa ono, jak drogi okaże się kredyt oraz jakie będą dodatkowe koszta do spłacenia w postaci odsetek. To na ten procent należy zwracać uwagę przede wszystkim przy wyborze kredytu, ale należy też uważać, ponieważ istnieją różne rodzaje oprocentowań i każde z nich oznacza inny koszt do zapłacenia.

Oprocentowanie ze względu na jej wysokość dzieli się na stałe i zmienne. Jeśli jednak liczymy, że oprocentowanie wykaże cały koszt brania kredytu, należy zastosować oprocentowanie nominalne bądź rzeczywiste.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Oprocentowanie stałe, jak łatwo się domyślić, jest zmienne przez cały okres trwania umowy. Łatwo wtedy wyliczyć koszta całego kredytu, ponieważ nie zmienią się one niezależnie od sytuacji na rynku oraz stopy procentowej.

W oprocentowaniu zmiennym sytuacja jest bardziej skomplikowana. Łączy ona element stały, czyli marże banku oraz element zmienny, czyli jakiś punkt odniesienia, który przybrał bank. Oprocentowanie może być więc różne w zależności od rynku, stopy procentowej lub oprocentowania na rynku międzybankowym lub międzynarodowym. Oznacza to, że klient dostanie nowy harmonogram i nową wysokość rat.

Należy uważać, ponieważ banki stosują reklamy oprocentowanie zmienne w reklamach. Z początku procent kredytu może być niski, ale jednocześnie może się okazać, że po kilku pierwszych miesiącach jego wysokość ulegnie gwałtownej zmianie, a wraz z nim i koszta utrzymania kredytu i raty.

Oprocentowanie zmienne zalecane jest dla każdego, kto interesuje się stopami procentowymi i wie, jakie efekty przyniesie w przyszłości ich obniżenie lub podwyższenie.

Oprocentowanie rzeczywiste

Poprzez rzeczywistą roczną stopę procentową można określić, jakie będzie rzeczywiste oprocentowanie lokat i kredytów w skali roku. Uwzględniają one wysokość prowizji banku i wszelkich kosztów dodatkowych np. polisy ubezpieczeniowej, która często wchodzi w skład kredytu.

Aby obliczyć oprocentowanie rzeczywiste należy do oprocentowania nominalnego dodać prowizję banku, koszty pożyczki, jak ubezpieczenie, wycena, rodzaje rat oraz okres kredytowania. To wszystko decyduje o końcowym oprocentowaniu, który stanowi prawdziwy koszt kredytobiorcy.

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia dodatkowych opłat związanych z wzięciem kredytu. Jest to więc oprocentowanie rzeczywiste pomniejszone o koszty wpisane w umowie.

Oprocentowanie owo składa się z stopy bazowej i marży banku.

Stopa bazowa to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. Stanowi więc uśrednioną cenę wypożyczania pieniędzy między bankami, najczęściej między bankiem centralnym a bankami komercjalnymi.

Marża to cena pożyczki, którą ustala każdy bank i zapisuje w umowie. Stopa bazowa jest wartością rynkową, więc niezależną od banku. Marża natomiast zależy tylko i wyłącznie od woli kredytodawcy. Oznacza to, że nad wysokością marży można z bankiem negocjować, ale stopa bazowa narzucona mu jego odgórnie i zmienić jej się nie da.

Obie te stawki procentowe po dodaniu stanowią oprocentowanie nominalne. Do niego należy jednak doliczyć wartość ubezpieczenia i wszelkich innych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić przy wzięciu kredytu. Tutaj również należy być uważnym, ponieważ reklama często nie podaje rzeczywistego oprocentowanie, które jest wyższe, ale nominalne, aby zachęcić klientów. Warto to sprawdzić zanim podpisze się umowę.

Posted by helga at 12:33:10.