Świat Lokat

Prywatne rozważania Helgi o lokatach

  • piątek, czerwiec 17, 2016

Rozwój rynku kredytów gotówkowych jest niezwykle dynamiczny. Spotykasz w branży banki detaliczne, sektor parabankowy, a także pożyczki społecznościowe. Jakie zatem perspektywy niesie ze sobą rynek kredytów gotówkowych i na jakie właściwości sektora pożyczek krótkoterminowych warto zwrócić uwagę, aby osiągnąć ponadprzeciętnie korzyści w podpisywania podobnych umów? W artykule uzyskasz kilka interesujących informacji.

Obecna sytuacja na rynku kredytów gotówkowych

Aby lepiej zrozumieć perspektywy rynku kredytów gotówkowych trzeba odwołać się do dotychczasowej sytuacji. Narodowy Bank Polski został zmuszony przez międzynarodowe środowisko do drastycznego obniżenia stóp procentowych. Stała obniżka stóp procentowych utrzymująca się przez lata prowadzi zgodnie z warunkami klasycznej ekonomii do wzrostu popytu na kredyt gotówkowy, a także na inne formy pożyczek. Niskie stopy procentowe jednym słowem zniechęcają do oszczędzania, ponieważ oprocentowanie lokat jest niesamowicie niskie, właściwie bezwartościowe. Kredyt gotówkowy staje się natomiast bardzo tani, co widzimy obecnie. Niskie stopy procentowe utrzymają się prawdopodobnie przez wiele lat, biorąc pod uwagę perspektywy stałego dodruku pieniądza, który traci na wartości. Statystyki rynku kredytów gotówkowych pokazują wyraźnie, że ludzie zaciągają pożyczki gotówkowe bardziej dynamicznie niż kilka lat temu. Perspektywa dla sektora pożyczek gotówkowych z tego powodu wydaje się pozytywna.

Ciężar udzielania kredytów gotówkowych – na kogo spadnie?

Banki detaliczne w Polsce przestrzegają norm prawa bankowego, a także innych, dedykowanych ustaw. Parabanki natomiast działają bardziej elastycznie, ale często na granicy prawa. Jeszcze kilka lat temu parabanki raziły wręcz nieuczciwością i przejmowaniem majątków zwykłych ludzi, którzy dali się nabrać na oferty bardzo tanich kredytów. Obecnie parabanki monitoruje się nieco bardziej rzetelnie. Za takie zadania odpowiadania, chociażby Komisja Nadzoru Finansowego, niezależne stowarzyszenia ochrony konsumentów na rynku kredytowym i inne podobne instytucje. Ciężar udzielania kredytów gotówkowych przechodzi z banków detalicznych do parabanków, a także do sektora pożyczek społecznościowych. To już właściwie norma. Pożyczki z parabanków to coraz lepsze rozwiązanie dostępne także w środowisku multimedialnym. Parabanki po prostu mniej rygorystycznie podchodzą do analizy pożyczkobiorcy. Żądają w zamian jednak większego oprocentowania przy podpisywaniu umowy. To z reguły uczciwa relacja.

Perspektywy rynku kredytów gotówkowych

Popyt na kredyty gotówkowe rośnie i tendencja nie zatrzyma się, dopóki w gospodarce panują niskie stopy procentowe. Banki detaliczne stracą klientów na rzecz parabanków. Większość ludzi nie ma szans spełnić rygorystycznych norm zdolności kredytowej spotykanych w bankach detalicznych. Dzięki temu rynek wypełni konkurencja między parabankami, co prawdopodobnie doprowadzi do oczyszczenia branży z wielu nieuczciwych podmiotów.

Posted by helga at 09:14:40.